HANDLEDNINGAR ÄLDRE MATERIAL

Nedan finns handledningar till en del äldre material som inte längre finns i vårt sortiment.

Om du inte har Acrobat Reader kan du ladda ner det gratis genom att klicka på Acrobat Reader.

Matematik

7762-585-8
Mathelli
Matteborgen
7762-586-5
Mathelli
Rasta hunden
7762-587-2
Mathelli
Multiplikation till tusen
7762-596-4
Mathelli
Räkna 1-6
7762-590-2
Mathelli
Divisions-luffarschack
Zahlenbruch
7762-588-9
Mathelli
Räkne-kinaschack
Rechenhalma
7763-422-5
Räknelåda 1-20
Atelier Boîtes à nombres

Svenska

7762-809-5
Språklåda -
Mo och klockan
7762-829-3
Språklåda -
Lola och Fred
7762-812-5
Språklåda - Genialt
7762-820-0
Tillsammans
7762-836-1
Språklåda -
Combimage
7762-895-7
Hitta länken!
Find the link!
7762-936-8
Språklåda -
Tack för hjälpen, Kim
7762-941-2
Språklåda -
Fabula
7763-710-3
Fem sinnen
Jeu des cinq sens
7763-711-0
Ansikten
Jeux de visages
ColorCards
ColorLibrary
7763-644-1
Språklotto - Tre i ett
1,2,3,..lotos
7763-021-0
Språklotto
Maxiloto des
contraires
7763-077-7
Maxilotto - Färger
Maxiloto des couleurs

Övriga

7763-532-1
Rhyme Robber
7763-638-0
Former
Shapy
7763-639-7
Karameller
Candy
7763-642-7
Maxipärlbandet
7763-646-5
Wild World Lotto
7763-704-2
Tactilo
7763-539-0
What's rubbish?
7763-560-4
ConversaCards
What do you like?
7763-730-1
Magiska spår 1
Piste Magiques